Our References

Trusted by millions worldwide

Urjala Works Oy
Urjala Works Oy Valmistava teollisuus
Urjala Works Oy on yli 60 työntekijän valmistavan teollisuuden alihankintakonepaja, joka valmistaa metallirakenteita. ERP-järjestelmän vaihto tuli ajankohtaiseksi edellisen vanhennettua. Haluttiin siirtyä nykyaikaiseen ratkaisuun, joka olisi helppokäyttöinen sekä helposti integroitavissa. Odoosta otettiin käyttöön myýnti-, osto-, varasto- sekä valmistustyökalut. Järjestelmää muokattiin yrityksen tarpeita vastaavaksi; erityispiirteinä tuotteiden konfigurointi sekä EDI-integraatio asiakkaan tilausjärjestelmään.