sprintit_merge_task_type

SprintIT Merge Project Stages

by
V11.0 V12.0 V14.0 V15.0 V16.0
     30

Vakio-Odoossa jokaisella projektilla on omat tilat tehtäville. Jos projekteja on paljon, on tarpeen yhtenäistää tilojen käsittely yli projektien, jotta eri projektien tehtävien tilat voidaan raportoida yhdenmukaisella tavalla.

Tämä moduli mahdollistaa:

  • Tehtävien tilojen vakioinnin
  • Projektille ei luoda uusia tiloja, vaan projektille valitaan käytettävissä olevista tiloista soveltuvimmat
  • Jo luotujen, samaa tarkoittavien tilojen yhdistämisen

Buy Now