PODCAST: Säästä 80% työaikaa. Miten liikkeelle talouden automatisaatiossa?

 Talouden automatisoinnilla lisää aikaa merkitykselliselle työlle.
Modernin talousjohtajan rooli on paljon muutakin kuin talouden vetämistä. Se on prosessien parantamista ja tehostamista. Taloushallinnon automatisaatiolla vapautat organisaatiosi aikaa merkityksellisten asioiden kehittämiseen, sisäisten asiakkaiden palvelemiseen ja oman business partner - asemasi vakiinnuttamiseen. Automatisaatio on hyvä renki, mutta huono isäntä. Kaikkea ei ole järkevää automatisoida. Konsta ja Stefan jakavat omat parhaat kokemuksensa siitä, mitä on hyvä ottaa huomioon, kun yrityksessä aloitetaan rutiinitehtävien automatisointi. Miesten omakohtainen kokemus taloushallinnon automatisoinnnista on, että tämän jälkeen huikeat 80% ajasta on vapautunut tuottavaan kehitystyöhön. Sellaisille asioille, jotka vievät yritystä eteenpäin ja edesauttavat yrityksen kasvua. Vau, melkoinen tuottavuusloikka! Tässä jaksossa keskitytään erityisesti taloushallinnon tehtävien automatisoimiseen ja keskustellaan muun muassa näistä kysymyksistä: - Milloin taloushallinnon toimintojen automatisaatio kannattaa? - Mitä kannattaa automatisoida? - Taloushallinnon automatisaatio on hyvä renki, mutta huono isäntä. Mitä ei ole järkevää automatisoida? - Missä järjestyksessä automatisointi prosessissa on hyvä edetä? - Mitä tapahtuu työpaikoille automatisaation myötä? Häviääkö ne?

Modernilla taloushallinnon ohjelmistolla automatisoit aikaa vievät rutiinit ja minimoit inhimilliset virheet. 

Lue blogista, miten automatisoit taloushallinnon tekniset toimenpiteet  Odoolla.
Commenting is not enabled on this course.