PODCAST: Tiedolla johtaminen asiantuntijaorganisaatiossa. Parhaat vinkit raportointiin.


Tiedolla johtaminen asiantuntijaorganisaatiossa on yksinkertaistettuna ihmisten työajan ja työn tuottaman katteen mittaamista. Käytännössä asia asia kuitenkin monimutkaisempi, sillä nykyisin projektit ovat usein isoja ja kompleksisia ja vaativat usein monenlaista ja -tasoista osaamista.


Peräpeiliin katsovat, eli historian tapahtumista kertovat raportit auttavat toiminnan kehittämisessä, vikojen löytämisessä ja parhaiden käytänteiden oppimisessa. 


Suurimman hyödyn yritys kuitenkin saa reaaliaikaisesta raportoinnista, jolloin on mahdollista oppia ennustamaan tulevaa luotettavasti ja tarkasti jopa useiden kuukausien päähän. Tällöin yrityksen on mahdollista reagoida muun muassa rekrytointitarpeisiin hyvissä ajoin.


Kasvun työkalut -podcastin vieraana Roy Nurmi, jolla on yli 20 vuoden kokemus asiantuntijaorganisaatioiden vetämisestä sekä isojen organisaatioiden tiedolla johtamisesta. 


02:05 Mitkä ovat asiantuntijaoraganisaatioiden tiedolla johtamisen haasteet?

10:21 Mitä asioita asiantuntijaorgansaatio pitää ehdottomasti seurata? 

14:49 Mitä tarkoittaa asiantuntijaorganisaaation huoltosuhde ja tulisiko sitä seurata?

16:23 Miten tuntityön ja projektityön tiedolla johtamisen ja raportoinnin vaatimukset eroavat?

19:11 Peräpeili vai tuulilasi? Kumpaan tulisi keskittyä?

24:41 Miten alkuun tiedolla johtamisessa? Miten raportoinnin saa järkeväksi tehokkaaksi?

27:42 Mitkä ovat yritysten yleisimmät raportointitarpeet?

28:12 Mihin suuntaan asiantuntijaorganisaatioiden datalla johtaminen on menossa?

30:00 Miten SprintIT:n asiakas myynti hyödynsi rekrytointijärjestelmän tietoja?

31:23 Royn visio asiantuntijaorganisaation johtamisjärjestelmistä


#tiedollajohtaminen #data #asiantuntijaorganisaatio #raportointi

Commenting is not enabled on this course.